Les 10 tendències de la construcció en el 2016

008_const

 

La majoria d’experts coincideixen que el 2016 serà un any de creixement per la indústria de la construcció i de posada en pràctica de noves tendències tecnològiques per adequar-se a les noves preferències dels compradors.

Aquestes són els deu principals factors que afectaran el món de la construcció:

  1. Manca de personal qualificat

Bona part dels obrers que van haver de deixar la construcció durant la crisi no hi han tornat. Davant les noves necessitats de contractació i les noves tecnologies, un gran repte de les empreses serà trobar treballadors adequadament preparats.

  1. Popularització de les façanes prefabricades

Cada cop serà més comú l’ús de mòduls prefabricats per la pell dels edificis. No només redueix el temps de posada en obra sinó que millora la seguretat i minora les necessitats de personal qualificat en obra alleugerant el problema anterior.

  1. Millors criteris en la selecció de projectes

Els promotors, amb la lliçó apresa, es tornaran més selectius a l’hora d’escollir promocions limitant-se als projecte que puguin assumir amb garanties.

  1. El BIM serà en una necessitat

El Building Information Modeling és una tendència creixent des de fa anys i ja no només s’aplicarà en les empreses grans. Es beneficis són tangibles, permet uns projectes més consistents que milloren la col·laboració i coordinació entre totes les parts.

  1. La construcció verda en sectors comercials i residencials

L’eficiència energètica és ja una demanda del mercat els projectes cada vegada més incorporen principis favorables al medi ambient resultant en més qualitat i estalvi de costos en el cicle de vida.

  1. Seguretat en la construcció

Malauradament un increment de la construcció pot portar a incrementar els accidents laborals sobretot per la incorporació de nou personal amb poca experiència en el sector. Serà un repte de les  empreses constructores millorar les condicions de seguretat, tasca a la qual s’espera que ajudin les noves tècniques de construcció prefabricada.

  1. Més plurifamiliar, menys unifamiliar

L’edificació residencial plurifamiliar és la que està iniciant la recuperació del sector. L’habitatge unifamiliar encara té recorregut per recuperar xifres anteriors a la crisi.

  1. Tecnologia d’escaneig làser

Els escàners làser 3D poden crear una reproducció digital de les dimensions i posició dels objectes en un espai determinat i després convertir aquesta informació una imatge de núvols de punts, una imatge digital de la posició i dimensió dels objectes, obtenint així un aixecament precís d’un estat actual. Aquesta tecnologia té encara un llarg recorregut per endavant en els propers cinc anys.

  1. Més rehabilitacions, especialment en el sector del luxe

El sector de la rehabilitació creixerà excepcionalment durant el 2016. Creix el desig i la necessitat dels propietaris d’invertir en els seus immobles i en edificacions existents en zones prime.

  1. Els compradors d’habitatge buscaran localitzacions accessibles

L’accés al transport públic, els barris per viure a peu, barris d’ús mixte amb presència de comerços i oci seran les localitzacions preferides dels compradors que prioritzen caminar a desplaçar-se en cotxe particular.

 

vist a: constructiondive.com

Notícies relacionades: