Previsions d’inversió residencial i venda de cases en creixement sostingut segons el Banc d’Espanya

013_be

El Banc d’Espanya ha actualitzat les seves previsions macroeconòmiques per als propers anys que, en termes generals, dibuixen un escenari optimista, encara que una mica més moderat que el plantejat recentment pel Govern.

A més del creixement del PIB, l’evolució de l’atur i dels preus, el regulador del sector financer també dedica un apartat especial per parlar del sector immobiliari, al qual augura uns exercicis de creixements sostinguts. En concret, s’espera que la inversió residencial segueixi a l’alça, que segueixi augmentant el nombre de visats d’obra nova i que les compravendes d’habitatges continuïn creixent.

“La recuperació de la inversió residencial seguirà veient-se estimulada per l’evolució favorable del mercat de treball i de les condicions de finançament aplicades tant a l’adquisició d’habitatge per part de les llars com a la seva promoció i construcció per part de les empreses del sector. Amb aquest rerefons, s’espera que les xifres d’iniciacions i de transmissions d’habitatges continuïn registrant augments sostinguts “, explica l’informe publicat per l’organisme liderat per Luis María Linde.

En principi, la inversió en construcció anirà accelerant el seu creixement des d’aquest exercici per créixer al voltant del 4,5% el 2019, el que permetria duplicar el ritme de millora previst per a tot 2016 (2,3%). L’any que ve podria repuntar un 3,5%, un altre 4,4% el 2018 i una dècima més un exercici després. Així i tot, 2019 no aconseguiria tornar al creixement registrat el 2015, quan la inversió en construcció ha repuntat a un 4,9%.

Tot i que el Banc d’Espanya no aporta una previsió concreta sobre permisos de construcció d’obra nova i compravenda d’habitatges, no hi ha dubte que preveu que es millorin els registres actuals.

Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en els 10 primers mesos de l’any s’han venut gairebé un 14% més d’habitatges que en el mateix període de 2015 i s’espera que 2016 se saldi amb més de 400.000 cases traspassades . En el cas dels visats d’obra nova, entre gener i setembre s’han concedit un 32% més interanual, signant els millors registres de l’últim lustre d’acord amb el Ministeri de Foment.

Entre les previsions que maneja el regulador també hi ha la de l’euríbor a 3 mesos, que seguirà estant en negatiu almenys durant dos exercicis més per tornar al 0% en 2019. És a dir, el mateix nivell en el que es va quedar durant l’any passat . Per a aquest any, el Banc d’Espanya espera que l’indicador es quedi en el -0,3%, igual que en 2017. Un any després repuntarà lleugerament per situar al voltant del -0,2% i tornarà al 0% el 2019.

PIB i atur moderats

Si parlem de previsions macro no poden faltar les relacionades amb el creixement del PIB i la caiguda de l’atur, que per cert són força positives, encara que no arriben a ser tan optimistes com les que ha plantejat el Govern fa uns dies.

El regulador espera que l’economia creixi aquest any un 3,2%, igual que en 2015, i que s’alenteixi en els tres següents exercicis (preveu una alça del PIB del 2,5% el 2017, del 2,1% el 2018 i del 2% en 2019). L’Executiu coincideix amb la previsió fins a l’any que ve, encara que en els dos següents augura un creixement del 2,4%.

En el cas de l’atur passa una cosa semblant. El Banc d’Espanya creu que la taxa d’atur baixarà de forma gradual en els següents exercicis, encara que no tan ràpid com el previst pel Govern. Així, s’espera que el 2019 la taxa d’atur se situï per sota del 15% (parla d’un hipotètic 14,5%), mentre que l’últim quadre macro presentat pel Ministeri d’Economia projectava un escàs 12,8%.

FONT: idealista.com

Notícies relacionades: