SOCIETAT HOMOLOGADA

typing-2015-03
ARQUITASA és una Societat de Taxacions Homologada Banc d’Espanya. nº 4.404, fundada per els Col·legis d’Arquitectes,  totalment independent, sense vinculació amb entitats financeres ni grups empresarials, asseguradors, industrials o d’altra mena, i amb capacitat per emetre informes amb validesa per a les diverses finalitats previstes a la normativa vigent.

Pressupost de taxació.  
Contacti per telèfon, per mail o bé completi el formulari a la web d'Arquitasa Catalunya.         
93 222 26 27          e-mail: arquitasa@coac.net